Pokud jsou informace ve vaší nabídce přesné a vstupenky zašlete kupujícímu ve stanoveném čase, dostanete zaplaceno zaručeně.